Fixinela tabl.do pisoarov 1kg Oceán

Dopredaj posledných kusov

Hmotnosť 1 kg
Výrobca: Fixinela
Kód: Fixinela 1Kg
Dostupnosť: Skladom (doručenie do 3 dni)
Cena: 6,80 €3,80 €
Počet (ks):
Do košíka
Nákup tovaru na spátky

Fixinela tablety do pisoárov – oceán uvoľňujú príjemnú vôňu. Čistia a dezodorujú. Obmedzujú tvorbu močového kameňa. Obsahujú účinné zložky, ktoré odstraňujú nečistoty a zabraňujú tvorbe usadenín aj na ťažko prístupných miestach. Návod na použitie: Vložte do pisoárovej misy. Pri každom spláchnutí sa uvoľňujú účinné látky. Obsahuje: reakčný produkt benzosulfonovej kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl. deriváty a 4-metylbenzosulfonovej kyseliny hydroxidu sodného, N-/hydroxyety/ amidy C12-18-nasýtených a C-18 nenasýtených kyselín. Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Prvá pomoc: Pri požití: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel. č. 02/54774166 alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zloženie: 5-15% neiónové povrchovo aktívne látky, 15-30% aniónové povrchovo aktívne látky, parfum, Butylphenyl, Methylpropional, Limonene, Eugenol, Benzyl Salicylate, Linalool, Coumarin, farbivo. Obsahuje Benzyl Salicylate, Coumarin, Linalool. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zatvoriť

K produktu neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Prečítajte si náš blog o kúpeľni
Zobraz viac
Naše 3D realizácie

Vizualizácie a realizácie kúpeľní

 

Kliknutím na nasledujúci odkaz Vám ukážeme niečo z našej dielne, kde zákazníkom vytvoríme virtuálnu predstavu o budúcej kúpeľni a následne zariadime celú prestavbu až do konečnej podoby.

Zobraz viac