Ochrana osobných údajov / Cookies

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kupelne-galaxy.sk spoločnosť NIBIA s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti NIBIA s.r.o.

 

Pri návšteve našej webovej stránky, aj v prípade, že si nevytvoríte objednávku, môžeme zhromažďovať informácie ako je Vaša IP adresa, používaný prehliadač, informácie o operačnom systéme Vášho počítača, verziu aplikácie, nastavenie jazyka a zobrazené stránky. Pokiaľ používate mobilné zariadenie, môžeme tiež zhromažďovať dátové údaje, ktoré identifikujú Vaše mobilné zariadenie a poskytujú informácie o jeho nastavení a vlastnostiach a údaje zemepisnej dĺžky a šírky. Pokiaľ objednávku vytvoríte, náš systém zaregistruje, z akého zariadenia bola rezervácia prevedená. Pokiaľ je možné pomocou týchto dátových údajov identifikovať Vás ako fyzickú osobu, sú tieto dátové údaje považované za osobné údaje. 

 

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

 

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

 

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Po zalogovaní do eshopu www.kupelne-galaxy.sk môžete tieto údaje editovať, či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@kupelne-galaxy.sk.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že využije tento kontaktný formulár, alebo predávajúceho kontaktuje prostredníctvom infolinky na tel. čísle 0918 666 900.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracováva osobné údaje kupujúceho na účely plnenia zmluvy s kupujúcim, prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: 

 

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., Bratislava
Vajnorská ulica
836 05  Bratislava
Areál ISTROCHEM, brána C


Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

 

Cookies

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa.

Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod.

Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server.

Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). 

Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Ako Google využíva súbory cookie zistíte tu.

Prečítajte si náš blog o kúpeľni
Zobraz viac
Naše 3D realizácie

Vizualizácie a realizácie kúpeľní

 

Kliknutím na nasledujúci odkaz Vám ukážeme niečo z našej dielne, kde zákazníkom vytvoríme virtuálnu predstavu o budúcej kúpeľni a následne zariadime celú prestavbu až do konečnej podoby.

Zobraz viac